Oferujemy badania psychologiczne dla:

psychotechnika pruszków - kierowców zawodowych
- kandydatów na kierowców
- kierowców wszystkich kategorii praw jazdy
- kierowców pojazdów uprzywilejowanych
- kierowców taksówek
- kierowców pojazdów służbowych
- kandydatów na egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy
- egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy


osób skierowanych z powodu:

- kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
- przekroczenia 24 punktów karnych
- spowodowania wypadku drogowego, w którym jest zabity lub rannybadania psychologiczne

a także:

- operatorów maszyn i urządzeń w ruchu
- operatorów wózków widłowych
- osób pracujących na wysokościach


Osoba badana powinna być wyspana i wypoczęta. Na przynajmniej 48 godziny przed badaniem nie należy spożywać alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych. W przypadku złej kondycji w dniu badania (np. nagłej choroby) badanie może zostać przerwane a następnie powtórzone w terminie do 2 tygodni.

Na badanie należy przygotować:
- dowód osobisty i prawo jazdy
- skierowanie na badanie (jeśli się takie otrzymało)
- okulary (jeżeli badany ma zdiagnozowaną wadę wzroku)
- dotychczasowe orzeczenie psychologiczne (jeśli było wydane)