Badanie psychologiczne:

- egzaminatora i instruktora jazdy
- kierowców zawodowych
- kandydata na kierowcę
- kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
- kierowcy sprawcy wypadku drogowego
- kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
- osoby, która utraciła prawo jazdy na skutek przekroczenia limitu punktów karnych
- kierowców Taxi
150 zł brutto*
* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy mają stałą cenę 150 zł brutto


Badanie psychologiczne:

psychotechnika pruszków - kierowców wózków widłowych
- operatora ciężkich maszyn budowlanych
- pracownika obsługującego dźwig
- kierowcy samochodu służbowego lub wykorzystującego samochód prywatny do celów służbowych
- pracowników wymagających sprawności psychomotorycznej
- pracowników na inne stanowiska pracy na zlecenie lekarza lub pracodawcy
120 zł brutto


Badania w ciemni

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
60 zł brutto


Badanie psychologiczne z wydaniem opinii psychologicznej - od 120 zł brutto

Dodatkowe badanie psychologiczne - 120 zł brutto

Konsultacja psychologiczna (50 min.) - 120 zł brutto