OFERTA:

- konsultacje dla rodziców

- trudności emocjonalno-społeczne

- kryzys w związku

- warsztaty psychoedukacyjne

- problemy w relacjach z innymi

- sytuacje kryzysowe

- wsparcie psychologiczneKonsultacja psychologiczna (50 min.) - 120 zł brutto

Badanie psychologiczne z wydaniem opinii psychologicznej - 350 zł brutto